Przejdź do koszyka i zobacz na jaki rabat możesz liczyć.

Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów do porównania.

Polityka Prywatności

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną www.tu-meble.pl

 2. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Marzena Stelmach, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa "Ergo" Marzena Stelmach, ul. Radzika 8, 23-400 Biłgoraj, NIP 9181700319, REGON 950364896, wpisana do CEIDG.

 3. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

 

II GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego www.tu-meble.pl nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

 2. W celu zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu www.tu-meble.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji:

  1. E-mail,
  2. Hasło,
  3. Imię i nazwisko,
  4. Adres,
  5. Miejscowość,
  6. Kod pocztowy,
  7. Telefon,
  8. Faks,
  9. Nazwa firmy,
  10. Numer NIP.
 1. Dane osobowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymagane są w celu zarejestrowania w sklepie www.tu-meble.pl

 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 3. Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego użytkownik uzyskuje połączenie ze sklepem internetowym www.tu-meble.pl

 4. Sklep internetowy www.tu-meble.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 

III PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.tu-meble.pl , których stroną jest Użytkownik, w szczególności w celu:

  1. rejestracji i logowania do konta,

  2. składania zamówień oraz dokonywania płatności,

  3. realizowania dostawy,

  4. wystawienia rachunku / faktury,

  5. rozpatrywania reklamacji.

 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika.

 4. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umowy sprzedaży (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte.

 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika:

  1. właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

  2. w przypadku gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podmiotom takim jak firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy producentów lub dystrybutorów, którzy realizują reklamacje bezpośrednio z klientem. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

 6. W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody użytkownika.

 7. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem.

 

IV BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Polityka prywatności